Χωρίς κατηγορία

Ἑορτασμὸς τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς, Τρίτη & Τετάρτη 21-22 Ἰουλίου

Ἑορτασμὸς τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς

Τρίτη & Τετάρτη 21-22 Ἰουλίου

 

Στὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγ. Μαγδαληνῆς, ὁδ. Ἀναγεννήσεως & Γραβιᾶς 18, Αἰγάλεω (πλησίον Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος, ὁδ. Θηβῶν)

 

Μὲ ἑσπερινό, θεία λειτουργία, κήρυγμα καὶ ἀρτοκλασία.

 

Ἑορτασμὸς τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς

Τρίτη & Τετάρτη 21-22 Ἰουλίου

 

Στὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγ. Μαγδαληνῆς, ὁδ. Ἀναγεννήσεως & Γραβιᾶς 18, Αἰγάλεω (πλησίον Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος, ὁδ. Θηβῶν)

 

Μὲ ἑσπερινό, θεία λειτουργία, κήρυγμα καὶ ἀρτοκλασία.

 

Καλοῦνται οἱ φιλέορτοι νὰ τιμήσουν τὴν ἑορτὴ καὶ νὰ προσέλθουν στὶς ἀκολουθίες πρὸς ἐνδυνάμωσή των, τώρα μάλιστα ποὺ ἡ ἀδελφότητα «Ἁγ. Μαγδαληνή» ἔλαβε πλέον νομικὴ ὑπόσταση.

 

Σημ.: Ομιλίες καολοιπς δραστηριότητες τν πάλξεων Αγάλεω συνεχίζονται κανονικς στν αθουσά των, ναγεννήσεως 19 (πλησίον γ. Σπυρίδωνος), μκεντρικμιλία καερ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καρα 7.00 μ.μ.

Παρακαλονται οναγνστες το Αγάλεω κατν γύρω περιοχν ν παρακολουθον τς δραστηριότητες ατς πρς φέλειά των.

Πληροφορίες στὸ τηλ.: 210 59 82 573 (ὑπεύθυνη κ. Μαγδαληνὴ Κόκκορη, ἰατρός-θεολόγος)