Ἐκδηλώσεις

Ἐκδήλωση-ἀφιέρωμα στὰ παιδιὰ, 1/12/13

Ὅλοι κοντὰ στὰ παιδιὰ

Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.

                                                                                     Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ὅλοι κοντὰ στὰ παιδιὰ

Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.

                                                                                     Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

                                                                                          Ἐκδήλωση-ἀφιέρωμα στὰ παιδιὰ

Μὲ τραγούδια, χορούς, δρώμενα

γιὰ παιδιὰ καὶ νέους καὶ κεράσματα.

 

Τώρα ποὺ ἡ κρίση παραλύει τὰ πάντα

καὶ τὰ σκοτεινὰ καὶ φανερὰ σχέδια τῶν μεγάλων

στρέφονται ἐναντίον τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων,

ἐλᾶτε ὅλοι μας νὰ στηρίξουμε τὰ νειάτα,

διότι στοὺς χαλεποὺς καιροὺς

αὐτὰ εἶναι τὸ μέλλον, ἡ ἐλπίδα

καὶ τὸ στήριγμά μας.

 

Σᾶς περιμένουμε ὅλους,

ἰδιαίτερα τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους,

γιὰ νὰ ψυχαγωγηθοῦμε,

χωρὶς νὰ καταναλωθοῦμε.

    

                                                           Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Πλη/ρίες γιὰ τὴν ἐκδήλωση καὶ γιὰ τὰ λοιπὰ προγράμματα:

 

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»

                                                                                        τηλ.: 210-5230.948, 6987 353063.