Χωρίς κατηγορία

Ἐκδήλωση μνήμης, Τετάρτη 26 Ἀπριλίου & ὥρα 6:30 μ.μ. ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Ἐκδήλωση μνήμης
Τετάρτη 26 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας.
Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ ἀφορμὴ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀπὸ τὴν τουρκικὴ θηριωδία κατὰ
τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1915 ὡς ἐπίσης καὶ τὴν ἠχηρὴ ἀπάντηση τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ μὲ τὸ ἱστορικὸ ΟΧΙ στὸ καταστροφικὸ σχέδιο Ἀνὰν κατὰ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2004.
Θὰ μιλήσουν ἐκπρόσωποι τῶν συνεργαζομένων κινήσεων καὶ ἀντιπρόσωποι τῆς ἐν Ἀθήναις ἀρμενικῆς κοινότητος. Θὰ ἀποδοθοῦν σχετικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».

Ἐκδήλωση μνήμης
Τετάρτη 26 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας.
Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ ἀφορμὴ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀπὸ τὴν τουρκικὴ θηριωδία κατὰ
τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1915 ὡς ἐπίσης καὶ τὴν ἠχηρὴ ἀπάντηση τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ μὲ τὸ ἱστορικὸ ΟΧΙ στὸ καταστροφικὸ σχέδιο Ἀνὰν κατὰ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2004.
Θὰ μιλήσουν ἐκπρόσωποι τῶν συνεργαζομένων κινήσεων καὶ ἀντιπρόσωποι τῆς ἐν Ἀθήναις ἀρμενικῆς κοινότητος. Θὰ ἀποδοθοῦν σχετικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».
Ἡ συμμετοχὴ ὅλων εἶναι ἀπαραίτητη τώρα μάλιστα ποὺ ὁ τουρκικὸς ἐπεκτατισμὸς κορυφώνεται.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.