Ἐκδηλώσεις

Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν Βασιλεύουσα, Σάββατο 31/5

Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν Βασιλεύουσα
Σάββατο 31 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
• Θρῆνοι καὶ παραδοσιακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».
• Ὁμιλία τοῦ κ. Β. Τσούπρα μὲ θέμα: «Διατί ἑάλω ἡ Πόλις».
Εἴσοδος ἐλεύθερη

Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν Βασιλεύουσα
Σάββατο 31 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
• Θρῆνοι καὶ παραδοσιακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».
• Ὁμιλία τοῦ κ. Β. Τσούπρα μὲ θέμα: «Διατί ἑάλω ἡ Πόλις».
Εἴσοδος ἐλεύθερη