Ἐκδηλώσεις

Ἐθνικὴ Ἐκδήλωση, 25η Μαρτίου 2013 καὶ ὥρα 2:00 μ.μ

Τὴν Δευτέρα 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 2:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια,

θὰ λάβῃ χώρα Ἐθνικὴ Ἐκδήλωση μὲ:
– ὁμιλία τοῦ θεολόγου-κοινωνιολόγου κ. Β. Τσούπρα
μὲ θέμα: «Οἱ νέοι ἐλεύθεροι πολιορκημένοι» καὶ
– ἑορταστικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

θὰ ἀκολουθήσουν ψαρικὰ ἐδέσματα καὶ σαρακοστιανὰ κεράσματα ὑπὲρ μορφωτικῶν καὶ κοινωνικῶν σκοπῶν.

Τὴν Δευτέρα 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 2:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια,

θὰ λάβῃ χώρα Ἐθνικὴ Ἐκδήλωση μὲ:
– ὁμιλία τοῦ θεολόγου-κοινωνιολόγου κ. Β. Τσούπρα
μὲ θέμα: «Οἱ νέοι ἐλεύθεροι πολιορκημένοι» καὶ
– ἑορταστικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

θὰ ἀκολουθήσουν ψαρικὰ ἐδέσματα καὶ σαρακοστιανὰ κεράσματα ὑπὲρ μορφωτικῶν καὶ κοινωνικῶν σκοπῶν.

Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς γιὰ τὴν συνεστίαση στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606

 


Λοιπὲς δραστηριότητες

Στὴν ἴδια αἴθουσα

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων

γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν

καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

 

Σᾶς περιμένουμε!

 

Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικά προγράμματα καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948, 6936 901606.

 

Σημ.: Οἱ ὁμιλίες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω γίνονται κάθε Τρίτη βράδυ στὶς 7:00 μ.μ. στὴν νέα αἴθουσά των (Ἀναγεννήσεως 19, πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος).

Πληροφορίες: 210 59 82573 (κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρὸς – Θεολόγος)
.