Χωρίς κατηγορία

Ἄτομο καὶ κοινωνία κατὰ τὸν Ἅγ. Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη, Κυριακή 5/10/2014

 Τὴν Κυριακὴ 5 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ θέμα: «Ἄτομο καὶ κοινωνία κατὰ τὸν Ἅγ. Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὰ μορφωτικὰ προγράμματα στὶς Ἐπάλξεις (Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια) γιὰ τὴν φετεινὴ χρονιὰ ἄρχισαν καὶ ἔχουν ὡς ἑξής:

 Τὴν Κυριακὴ 5 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ θέμα: «Ἄτομο καὶ κοινωνία κατὰ τὸν Ἅγ. Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὰ μορφωτικὰ προγράμματα στὶς Ἐπάλξεις (Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια) γιὰ τὴν φετεινὴ χρονιὰ ἄρχισαν καὶ ἔχουν ὡς ἑξής:

  • Σάββατο 6:00 – 9:00 μ.μ.μαθήματα χοροῦ καὶ χορωδίας.
  • Κυριακὴ 6:30 μ.μ.ὁμιλία γιὰ ἐπίκαιρα θέματα πνευματικοῦ καὶ κοινωνικοῦ περιεχομένου.

Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Μορφωτικὴ καὶ Κοινωνικὴ Κίνηση «Ἐπάλξεις»,

(Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια), τηλ.: 210 52 30948, 6987 353063.