Ἐκδηλώσεις

Ἁγιασμὸς στὶς Ἐπάλξεις,Κυριακὴ 22 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.

Ἁγιασμὸς στὶς Ἐπάλξεις

Κυριακὴ 22 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ἁγιασμὸς στὶς Ἐπάλξεις

Κυριακὴ 22 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Τελετὴ ἁγιασμοῦ.
• Χαιρετισμὸ ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα.
• Ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὴν κ. Βαρβάρα Μεταλληνοῦ, πρόεδρο τοῦ σωματείου «Ἀγκαλιά», σχετικὰ μὲ τὴν κατάφωρη ἐκμετάλλευση
τῆς ζωῆς τοῦ ἐμβρύου.
• Παραδοσιακὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».
• Κεράσματα ἀγάπης.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικὰ προγράμματα τῆς νέας χρονιᾶς
καὶ γιὰ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:
Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλ.: 210-5230.948, 6987 353063.