Χωρίς κατηγορία

Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία. Φῶς στὸ σκοτάδι», Σάββατο 13/2

Τὸ Σάββατο 13 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος – θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία. Φῶς στὸ σκοτάδι».

Τὸ Σάββατο 13 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος – θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία. Φῶς στὸ σκοτάδι».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν Κυριακὴ 14 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

 

θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα:

«Οἱ Ἑλληνικὲς κοινότητες κατὰ τὴν Τουρκοκρατία».

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ συμμετάσχετε στὶς ὡς ἄνω διαλέξεις καὶ συζητήσεις, ὥστε ὅλοι μαζὶ  ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὰ φωτεινὰ παραδείγματα καὶ τὶς δομὲς τῶν προγόνων μας νὰ ἀντιμετωπίσωμε τὴ σύγχρονη πολύπλευρη κατοχὴ  μὲ συνεργασία καὶ βίωση τοὺ Ἑλληνορθοδόξου τρόπου ζωῆς καὶ πολιτείας.