Χωρίς κατηγορία

ἀφιέρωμα στὸν π. Νικόδημο Μπιλάλη, 3/9/2014 στις 7:00 μ.μ.

Τὴν Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ ἀφιέρωμα στὸν π. Νικόδημο Μπιλάλη, φίλο καὶ προστάτη τῶν πολυτέκνων, μὲ τὴν συμπλήρωση τριμήνου ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημία του.
Γιὰ τὴν ζωή, τὸ ἔργο καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ ἐκλιπόντος,
Θὰ μιλήσουν : ὁ κ. Ἀντώνιος Ἀντωνίου πρόεδρος τοῦ συλλόγου Π.Ε.ΦI.Π καὶ ὁ πολύτεκνος Βασίλειος Τσούπρας.

Τὴν Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ ἀφιέρωμα στὸν π. Νικόδημο Μπιλάλη, φίλο καὶ προστάτη τῶν πολυτέκνων, μὲ τὴν συμπλήρωση τριμήνου ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημία του.
Γιὰ τὴν ζωή, τὸ ἔργο καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ ἐκλιπόντος,
Θὰ μιλήσουν : ὁ κ. Ἀντώνιος Ἀντωνίου πρόεδρος τοῦ συλλόγου Π.Ε.ΦI.Π καὶ ὁ πολύτεκνος Βασίλειος Τσούπρας.

πληροφορίες: «Ἐπάλξεις» 2105230948, 6984288304