Ἐκδηλώσεις

Ἀσθένειες τῆς ἐποχῆς καὶ θεραπεία των» 23/11/2013

Tὸ Σάββατο 23 Nοεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, θὰ μιλήσῃ ἡ ἰατρὸς– θεολόγος

κ. Μάγδα Κόκορη, μὲ θέμα:

«Ἀσθένειες τῆς ἐποχῆς καὶ θεραπεία των».

Tὸ Σάββατο 23 Nοεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, θὰ μιλήσῃ ἡ ἰατρὸς– θεολόγος

κ. Μάγδα Κόκορη, μὲ θέμα:

«Ἀσθένειες τῆς ἐποχῆς καὶ θεραπεία των».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.

Εἴσοδος ἐλεύθερη