Ἐκδηλώσεις

Ἀπὸ τὸν Σταυρὸ στὴν Ἀνάσταση, Σάββατο 6 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τὸ Σάββατο 6 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις,

Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος, μὲ θέμα:
«Ἀπὸ τὸν Σταυρὸ στὴν Ἀνάσταση»
 

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τὸ Σάββατο 6 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις,

Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος, μὲ θέμα:
«Ἀπὸ τὸν Σταυρὸ στὴν Ἀνάσταση»
 

Λοιπὲς δραστηριότητες

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ γίνονται:

                         –   πρόβες παραδοσιακού χοροῦ (6.00 μ.μ.)

                 –  ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες (7.00 μ.μ.) καὶ        

                                          –  πρόβα χορωδίας (8.00 μ.μ), επιλογές από παραδοσιακά ακούσματα

και  την έντεχνη ελληνική μουσική  παράδοση.

 

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων

γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν

καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

 

Σᾶς περιμένουμε!

 

Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικά προγράμματα καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948,  6936 901606.