Χωρίς κατηγορία

«Ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ στὰ Σεπτεμβριανά»,Σάββατο 10/9 στις 7.30 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ Δρ. Θεολογίας -Ἐκπαιδευτικὸς κ. Γεώργιος Τσούπραςμὲ θέμα:

«Ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ στὰ Σεπτεμβριανά».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὸ Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ Δρ. Θεολογίας -Ἐκπαιδευτικὸς κ. Γεώργιος Τσούπραςμὲ θέμα:

«Ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ στὰ Σεπτεμβριανά».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.