Χωρίς κατηγορία

“Ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης τὸ 1922 στοὺς βανδαλισμοὺς τῆς Πόλης τὸ 1955”, Σάββατο 9/9 & ώρα 7 μ.μ..

Τ Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου κα ρα 7:00 μ.μ. στν αθουσα «πάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ρ., πλ. μονοίας θὰ μιλήσ ὁ θεολόγος – ἱστορικὸς κ. Γεώργιος Τσούπρας μὲ θέμα:

«Ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης τὸ 1922 στοὺς βανδαλισμοὺς τῆς Πόλης τὸ 1955». 

Σς παρακαλομε ν παρευρεθτε στν ς νω κδήλωση, στε διδασκόμενοι ἀπὸ τὴν ἱστορία μας καὶ ἀντιλαμβανόμενοι καλύτερα τὶς σύγχρονες ἀπειλὲς νὰ ἀντιμετωπίσωμε ἀποτελεσματικώτερα τὴν νέα πολύπλευρη κρίση.

Σς περιμένομε. Εσοδος λεύθερη.