Ἐκδηλώσεις

Ἀποκριάτικη Συνεστίαση, Κυριακή 16/2/2014 στις 13.30 μ.μ.

Ἀποκριάτικη Συνεστίαση
Κυριακὴ 16 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας 
Τὸ καλομαγειρεμένο σπιτικὸ φαγητό, τὸ ἄφθονο δωρεὰν κρασί, τὰ ἀναψυκτικὰ ὡς καὶ τὸ μουσικοχορευτικὸ πρόγραμμα θὰ βοηθήσουν στὴν κοινὴ ἀναψυχὴ καὶ στὴν δημιουργία οἰκογενειακῆς κοινοτικῆς ἀτμόσφαιρας μέσα στὶς ἑλληνοορθόδοξες
παραδόσεις μακρυὰ ἀπὸ μασκαρέματα καὶ ἄλλες ξένες συνήθειες.

Ἀποκριάτικη Συνεστίαση
Κυριακὴ 16 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας 
Τὸ καλομαγειρεμένο σπιτικὸ φαγητό, τὸ ἄφθονο δωρεὰν κρασί, τὰ ἀναψυκτικὰ ὡς καὶ τὸ μουσικοχορευτικὸ πρόγραμμα θὰ βοηθήσουν στὴν κοινὴ ἀναψυχὴ καὶ στὴν δημιουργία οἰκογενειακῆς κοινοτικῆς ἀτμόσφαιρας μέσα στὶς ἑλληνοορθόδοξες
παραδόσεις μακρυὰ ἀπὸ μασκαρέματα καὶ ἄλλες ξένες συνήθειες.

Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις – Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τὴν Παρασκευὴ 14 Φεβρουαρίου.

τηλ.: 2105230948