Χωρίς κατηγορία

Ἀξιολόγηση τῶν τρεχουσῶν πολιτικοκοινωνικῶν ἐξελίξεων μετὰ τὶς τελευταῖες ἐκλογές, 25/6/2014

Γενικὴ σύσκεψη

Τετάρτη 25 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Γενικὴ σύσκεψη

Τετάρτη 25 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

• Ἀξιολόγηση τῶν τρεχουσῶν πολιτικοκοινωνικῶν ἐξελίξεων μετὰ τὶς τελευταῖες ἐκλογές.
                     • Ἐπισήμανση τῶν διαφαινόμενων προοπτικῶν γιὰ συνεργασία μὲ προσωπικότητες καὶ φορεῖς, καὶ
• Προγραμματισμὸς δραστηριοτήτων κατὰ τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες.

Καλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες, συνεργάτες καὶ φίλοι τῶν Ἐπάλξεων νὰ προσέλθουν στὴν σύσκεψη αὐτή, γιὰ νὰ συζητήσουμε καὶ νὰ λάβουμε ἀπὸ κοινοῦ ἀποφάσεις γιὰ τὸ καλὸ ὅλων.
Εἴσοδος ἐλεύθερη

τηλ.:2105230948