Μαγδαληνή Κόκορη,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ἀντιμετώπιση κορωνοϊοῦ -μέρος 3ον

Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ μὲ ὁμοιοπαθητικὴ καὶ ἄλλες μεθόδους, ὅπως τὶς χρησιμοποίησαν καὶ οἱ σύγχρονοι ἅγιοι πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας.

Σήμερα, Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., μὲ τὴν Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρό – θεολόγο.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ
 ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063