Ἐκδηλώσεις

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

 

Ε.Χ.Ε (Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση)

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. 104 31, Ἀθήνα

τηλ.: 210 5230948, 6936 901606, email: btsoupras@yahoo.gr

 

 

Ε.Χ.Ε (Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση)

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. 104 31, Ἀθήνα

τηλ.: 210 5230948, 6936 901606, email: btsoupras@yahoo.gr

 

           Ἐν Ἀθήναις, τῇ 4ῃ Ἰουλίου 2012

 

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

 

Τὴν Δευτέρα 9 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30μμ στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ ἐκδήλωση μὲ παραδοσιακὰ τραγούδια: «Ἀπὸ τὴν Πόλη στὴν Κύπρο».

Θὰ ὁμιλήσουν οἱ: κ. Χρῆστος Βέννης, δικηγόρος, κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος, κ. Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος, μὲ θέμα:

«Ἡ πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐν Χριστῷ συμπόρευση».

Θὰ προσφερθοῦν κεράσματα.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

          Παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ἑνοποιητικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση καὶ νὰ δώσετε τὴν δέουσα δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν συνεργασία καὶ τὴν ἀλληλοβοήθεια ἐξαρτᾶται ἡ κοινὴ πρόοδος καὶ ἡ κοινὴ σωτηρία.

 

Γιὰ τὴν Ε.Χ.Ε

 

Ἀσημίνα Τσάμου