π. Βελισσάριος Γκεζερλής

Ἀνάσταση νεκρῶν – Παράδεισος καὶ κόλαση

τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλῆ, πληροφορικοῦ καὶ ἱεροψάλτου

Σήμερα Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 7:00μμ, απὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063