Ἐκδηλώσεις

«Ἀμαρτία, μετάνοια, σωτηρία», Σάββατο 5 Απριλίου στις 7.15 μ.μ

Τὸ Σάββατο 5-04-2014 καὶ ὥρα 7:15 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας,

θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος καθηγητὴς κ. Λάμπρος Σκόντζος  μὲ θέμα:

                     «Ἀμαρτία, μετάνοια, σωτηρία».

                                                                                    Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104 31, β’ ὄρ., ΑΘΗΝΑΙ,

τηλ. & fax: 210-5230.948, 6987 353063

email: epalxeis1974@gmail.com