Ἐκδηλώσεις

«Ἀλήθεια καὶ μυθολογία γιὰ τὰ Χριστούγεννα» (16/12/12 στις 6.30 μ.μ.) Ομιλία π. Γεωργίου ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ

 

 

Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Θὰ μιλήσῃ ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς μὲ θέμα:
«Ἀλήθεια καὶ μυθολογία γιὰ τὰ Χριστούγεννα»
Θὰ ἀποδοθοῦν χριστουγεννιάτικα ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία “Ἐπάλξεις” καὶ θὰ προσφερθοῦν τσάι καὶ κεράσματα.


Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 

 

 

Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Θὰ μιλήσῃ ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς μὲ θέμα:
«Ἀλήθεια καὶ μυθολογία γιὰ τὰ Χριστούγεννα»
Θὰ ἀποδοθοῦν χριστουγεννιάτικα ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία “Ἐπάλξεις” καὶ θὰ προσφερθοῦν τσάι καὶ κεράσματα.


Εἴσοδος ἐλεύθερη.