Χωρίς κατηγορία

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ


24/12: ΠαραμονΧριστουγέννων 7:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.:Ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων θὰ ἀποδώσῃ παραδοσιακὰ κάλαντα στὸ Γαλάτσι καὶ στὸν Καρέα.


24/12: ΠαραμονΧριστουγέννων 7:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.:Ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων θὰ ἀποδώσῃ παραδοσιακὰ κάλαντα στὸ Γαλάτσι καὶ στὸν Καρέα.

26/12: Χριστουγεννιάτικη κδήλωση γιὰ τὸν γ. Στέφανο 6:00 μ.μ. στὸ νοριακκέντρο Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίας Κυπριάδου) στΓαλάτσι.  

Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:

·       Ὁμιλίατοῦ Μητροπολίτου Βελεστίνου π. Δαμασκηνοῦ μὲ θέμα: «Ἡ χαρὰ τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ σκιὰ τῶν Ἀντιχρίστων».

·       Χριστουγεννιάτικα ἄσματα & παραδοσιακὰ κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

·       Κεράσματα ἀγάπης.

        Eἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὶς θερμότερες εὐχές μας γιὰ προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ πρόοδο καὶ εἰρήνη κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος μας καὶ τὴν εἴσοδό μας στὸ Νέο Ἔτος 2015

Εὐλογημένα Χριστούγεννα καὶ Εἰρηνικὸ τὸ Νέο  Ἔτος  2015!

 


 

Πληροφορίες γιὰ τὴν ἐκδήλωση καὶ τὶς ἄλλες δραστηριότητες: Ὀρθόδοξη  Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ. :210-5230.948, 6987353063.