Χωρίς κατηγορία

Χριστουγεννιάτικη διαδικτυακὴ ἐκπομπή

Χριστουγεννιάτικη διαδικτυακὴ ἐκπομπή: Πέμπτη 24.12 στὶς 8:00 μ.μ. και Παρασκευὴ 25.12 στὶς 7:00 μ.μ .(επανάληψη). Ἀναλύονται οἱ Εἱρμοὶ τῶν δύο Κανόνων τῶν Χριστουγέννων.

Χριστουγεννιάτικη διαδικτυακὴ ἐκπομπή: Πέμπτη 24.12 στὶς 8:00 μ.μ. και Παρασκευὴ 25.12 στὶς 7:00 μ.μ .(επανάληψη). Ἀναλύονται οἱ Εἱρμοὶ τῶν δύο Κανόνων τῶν Χριστουγέννων.
Για απευθείας σύνδεση με το πρόγραμμα πατήστε http://nsg.gr/?page_id=344 

Καλὰ καὶ Εὐλογημένα Χριστούγεννα, Εἰρηνικὸ καὶ Δημιουργικὸ τὸ Νέο Ἔτος! 

Μὲ φιλικοὺς χαιρετισμοὺς

Σοφία Μπεκρῆ