Χωρίς κατηγορία

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση, Κυριακή 9 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση
Κυριακὴ 9 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, Ὁμόνοια
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσιο σπιτικὸ φαγητό, ἄφθονα κεράσματα καὶ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση
Κυριακὴ 9 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, Ὁμόνοια
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσιο σπιτικὸ φαγητό, ἄφθονα κεράσματα καὶ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.
Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, τὴν ὥρα ποὺ τὰ γεγονότα γύρω μας δημιουργοῦν θλίψη καὶ ἀπογοήτευ ση, ἐλᾶτε νὰ νοιώσουμε γιὰ λίγο τὴν οἰκογενειακὴ ζεστασιὰ καὶ νὰ χαροῦμε τὴν συντροφικότητα καὶ τὴν πατροπαράδοτη κοινωνικότητα,  προετοιμαζόμενοι γιὰ τὴν νηστεία τῶν Χριστουγέννων.

Ἂς μὴν λείψῃ κανείς. Σᾶς περιμένουμε ὅλους!


Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις ποὺ θὰ διατίθενται στὴν εἴσοδο τῆς αἰθούσης.
Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τὴν Παρασκευή 7/11
στὰ τηλέφωνα: 210-5230.948, 6987 353063.


Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται
Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:
Κάθε Σάββατο 6:00μμ-9:00 μ.μ. μαθήματα παραδοσιακῶν χορῶν, συζήτηση γιὰ νέους καὶ χορωδία.
Κάθε Κυριακὴ στὶς 4:30 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες καὶ στὶς 6:30 μ.μ. ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες γιὰ τρέχοντα πνευματικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα.
Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, μουσικῆς καὶ
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις
καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.


Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»
τηλ: 210 52 30948, 6987 353063.


Οἱ Ἐπάλξεις τοῦ Αἰγάλεω
Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν
Ἐπάλξεων Αἰγάλεω γίνονται στὴν αἴθουσά των,
Ἀναγεννήσεως 19 (πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος), μὲ
κεντρικὴ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7.00 μ.μ.
Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες τοῦ Αἰγάλεω καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ παρακολουθοῦν τὶς
δραστηριότητες αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.


Πληροφορίες:
Μαγδαληνὴ Κόκορη, Ἰατρός-Θεολόγος,
στὸ τηλέφωνο: 210-59 82.573.