Ἐκδηλώσεις

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ, Κυριακὴ 11 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.

Κυριακὴ 11 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, Ὁμόνοια

Ἡ συνεστίαση ὀργανώνεται ἐν ὄψει τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων καὶ περιλαμβάνει πλούσιο σπιτικὸ φαγητό, ἄφθονα κεράσματα καὶ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.

Κυριακὴ 11 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, Ὁμόνοια

Ἡ συνεστίαση ὀργανώνεται ἐν ὄψει τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων καὶ περιλαμβάνει πλούσιο σπιτικὸ φαγητό, ἄφθονα κεράσματα καὶ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, τὴν ὥρα ποὺ ἡ γενικὴ κρίση ταλαιπωρεῖ τὴν πατρίδα μας καὶ οἱ ντόπιοι πολιτικοί καὶ τὰ ξένα ἀφεντικά των τρώγουν τὸ βιός μας μὲ μακρυὲς κουτάλες, ἐμεῖς θὰ τρῶμε ἥσυχα τὸ εὐλογημένο φαγητό μας, θὰ νοιώθουμε τὴν οἰκογενειακὴ ζεστασιὰ καὶ θὰ χαιρόμαστε τὴν συντροφικότητα καὶ τὴν πατροπαράδοτη κοινωνικότητα, προετοιμαζόμενοι γιὰ τὴν νηστεία τῶν Χριστουγέννων
Ἂς μὴν λείψῃ κανείς. Σᾶς περιμένουμε ὅλους.

Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις ποὺ θὰ διατίθενται στὴν εἴσοδο τῆς αἰθούσης προς ενίσχυση των μορφωτικών,

κοινωνικών και ιεραποστολικών σκοπών των Επάλξεων.

Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 2105230948 και 6936901606