Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Τὸ ἔπος τοῦ ’40: οἱ ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων τότε καὶ σήμερα

Ὁμιλήτρια: Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος.

Πέμπτη 28 Ὀκτωβρίου στὶς 6:00 μ.μ. Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια.

Ἀκολουθεῖ ἐπετειακὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.