Χωρίς κατηγορία

Τὸ ἄνοιγμα τοῦ Τριῳδίου καὶ τὰ πνευματικά του μηνύματα, Κυριακή 21/2

Τὴν Κυριακὴ 21 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος, μὲ θέμα: «Τὸ ἄνοιγμα τοῦ Τριῳδίου καὶ τὰ πνευματικά του μηνύματα»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν Κυριακὴ 21 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος, μὲ θέμα: «Τὸ ἄνοιγμα τοῦ Τριῳδίου καὶ τὰ πνευματικά του μηνύματα»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.