Χωρίς κατηγορία

«Τὸ καθῆκον τῶν Χριστιανῶν μπροστὰ στὴν κρίση»

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

 

Τὴν Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίουκαὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος ‒ κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ θέμα:

 

«Τὸ καθῆκον τῶν Χριστιανῶν

μπροστὰ στὴν κρίση».

 

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

 

Τὴν Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίουκαὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος ‒ κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ θέμα:

 

«Τὸ καθῆκον τῶν Χριστιανῶν

μπροστὰ στὴν κρίση».

 

        Δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ παραπονούμεθα γιὰ τὸ κακὸ ποὺ συντελεῖται στὴν χώρα μας ἀλλὰ ὀφείλομε νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὸ σταμάτημά του καὶ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς προόδου.

 

Σᾶς περιμένομε. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

 

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

 

Ἀσημίνα Τσάμου