Χωρίς κατηγορία

Τὴν Κυριακὴ 29 Μαρτίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση μὲ κεντρικὸ θέμα: «Κραυγές ἀγωνίας ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Μ. Ἀνατολής».