Χωρίς κατηγορία

«Τὰ Σεπτεμβριανὰ τοῦ 1955 : Μιὰ θλιβερὴ ἐπέτειος»

Τὸ Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος ‒ θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

Τὸ Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος ‒ θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:
 
«Τὰ Σεπτεμβριανὰ τοῦ 1955 : Μιὰ θλιβερὴ ἐπέτειος».
 
       

Σᾶς περιμένομε. Εἴσοδος ἐλεύθερη.