Χωρίς κατηγορία

«Τὰ παιδιά μας καὶ ἡ παιδεία», Κυριακὴ 26 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 6:30μ.μ.


 


            Τὴν Κυριακὴ 26 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 6:30μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ἡ Ὁμότιμος Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν κ. Μερόπη Σπυροπούλου μὲ θέμα:


 


«Τὰ παιδιά μας καὶ ἡ παιδεία».


 


Εἴσοδος ἐλεύθερη.


           


            Σς παρακαλομε ν παρευρεθτε στν ς νω κδήλωση κα ν τς δώσετε κάθε δυνατ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐξετάσωμε τὸ κατάντημα τῆς παιδείας μας σήμερα καὶ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὰ παιδιά μας μέσα σὲ ἕναν ἀφιλόξενο κόσμο καὶ νὰ προτείνωμε μέτρα βελτιώσεως.


 


 


Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις


Β. Τσούπρας