Τὰ λόγια εἶναι καρφιά

με την κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 8:00 μ.μ..

Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

Επικοινωνία: 6987353063