Χωρίς κατηγορία

Τὰ κοινωνικὰ μηνύματα τῆς Κλίμακας τῶν ἀρετῶν, 21/3/2015 στις 7 μ.μ. Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς Δ’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια