Χωρίς κατηγορία

Τὰ διάφορα ἡμερολόγια καὶ τὸ ὀρθόδοξο ἑορτολόγιο, Σάββατο 3/9

Τὸ  Σάββατο  3 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα  7:30 μ.μ. στὴν  αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3,β’ ὄρ. Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ  ὁ  θεολόγος-κοινωνιολόγος  κ. Β. Τσούπρας  μὲ  θέμα: «Τὰ διάφορα ἡμερολόγια καὶ τὸ ὀρθόδοξο ἑορτολόγιο».

Είσοδος Ελεύθερη

Τὸ  Σάββατο  3 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα  7:30 μ.μ. στὴν  αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3,β’ ὄρ. Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ  ὁ  θεολόγος-κοινωνιολόγος  κ. Β. Τσούπρας  μὲ  θέμα: «Τὰ διάφορα ἡμερολόγια καὶ τὸ ὀρθόδοξο ἑορτολόγιο».

Είσοδος Ελεύθερη