Χωρίς κατηγορία

Τυφλοὶ καὶ τυφλωμένοι τότε καὶ τώρα,Σάββατο 16 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις»

Τὸ Σάββατο 16 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ θέμα:

«Τυφλοὶ καὶ τυφλωμένοι τότε καὶ τώρα»

Θὰ προβληθοῦν καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ταινία τῆς Μαίρης Παπαλιοῦ «Ὁ ἀγώνας τῶν τυφλῶν».

Τὸ Σάββατο 16 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ θέμα:

«Τυφλοὶ καὶ τυφλωμένοι τότε καὶ τώρα»

Θὰ προβληθοῦν καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ταινία τῆς Μαίρης Παπαλιοῦ «Ὁ ἀγώνας τῶν τυφλῶν».