Χωρίς κατηγορία

ΤΥΡΙΝΟ ΒΡΑΔΥΝΟ, Σάββατο 25/2

Τυρινὸ Βραδυνὸ
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πλ. Ὁμονοίας,
Θὰ πραγματοποιηθῇ ἑορταστικὸ βραδυνὸ μὲ τυρινὰ ἐδέσματα, κεράσματα, παραδοσιακὸ πρόγραμμα καὶ
ὁμιλία τοῦ κ. Β. Τσούπρα μὲ θέμα: «Ἡ πραγματικὴ ψυχαγωγία». Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ
Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 26 Φεβρουαρίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονὲς γιὰ τὴν

Τυρινὸ Βραδυνὸ
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πλ. Ὁμονοίας,
Θὰ πραγματοποιηθῇ ἑορταστικὸ βραδυνὸ μὲ τυρινὰ ἐδέσματα, κεράσματα, παραδοσιακὸ πρόγραμμα καὶ
ὁμιλία τοῦ κ. Β. Τσούπρα μὲ θέμα: «Ἡ πραγματικὴ ψυχαγωγία». Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ
Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 26 Φεβρουαρίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονὲς γιὰ τὴν
           παρακολούθηση τὸ πρωῒ τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς συγγνώμης.                                                                  Ἀναχώρηση
7:00 π.μ. ἀπὸ τὴν ὁδὸ Γ’ Σεπτεμβρίου, πλ. Ὁμονοίας.
Πληροφορίες: 210-5230.948, 6936 901606