Χωρίς κατηγορία

Τρόποι διδασκαλίας καὶ διαδόσεως τῆς κοινῆς τῶν Ἑλλήνων γλώσσης στὴν Ἑλλάδα & στὸ ἐξωτερικό, ΚΥΡΙΑΚΗ 21/10 στις 6 μ.μ.

Τὴν Κυριακὴ  21 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:00μ.μ. στὴν αἴθουσα  «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας θὰ πραγματοποιηθῇ συζήτηση μὲ θέμα: «Τρόποι διδασκαλίας καὶ διαδόσεως τῆς κοινῆς τῶν Ἑλλήνων γλώσσης στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό».

Συμμετέχουν φιλόλογοι, θεολόγοι, νομικοὶ καὶ λοιποὶ ἐραστὲς τοῦ πανελληνίου γλωσσικοῦ θησαυροῦ. Διευθύνει ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος-φιλόλογος.

Τὴν Κυριακὴ  21 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:00μ.μ. στὴν αἴθουσα  «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας θὰ πραγματοποιηθῇ συζήτηση μὲ θέμα: «Τρόποι διδασκαλίας καὶ διαδόσεως τῆς κοινῆς τῶν Ἑλλήνων γλώσσης στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό».

Συμμετέχουν φιλόλογοι, θεολόγοι, νομικοὶ καὶ λοιποὶ ἐραστὲς τοῦ πανελληνίου γλωσσικοῦ θησαυροῦ. Διευθύνει ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος-φιλόλογος.

Παρακαλεῖσθε ὅπως λάβετε μέρος στὴν ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ συζήτηση, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ πολύτιμο γλωσσικὸ θησαυρὸ μὲ παναθρώπινη ἀξία. Ὡς γνωστόν, στὴν Κοινὴ ἤ Ἀλεξανδρινὴ ἤ Ἑλληνιστικὴ ἔχουν καταγραφῆ ἡ Θεία καὶ ἀνθρώπινη σοφία  καὶ ὅλος ὁ πλοῦτος τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ὡς κόρη δὲ τῆς ἀρχαίας καὶ μητέρα τῆς νέας Ἑλληνικῆς συμβάλλει στὴν εὐκολώτερη προσέγγιση τῆς ἀρχαίας καὶ στὴν καλύτερη κατανόηση τῆς νέας Ἑλληνικῆς. Ἡ παρουσία σας, λοιπόν, κρίνεται ἀπαραίτητη.

Εἴσοδος ἐλεύθερη. Σᾶς περιμένομε.