Ἐκδηλώσεις

ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ & ΕΜΕΙΣ, Κυριακή 17/2 στις 6.30 μ.μ. στις Επάλξεις

Τὴν Κυριακὴ 17 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πλ. Ὁμονοίας θὰ πραγματοποιηθῇ ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Βασίλειο Τσούπρα, μὲ θέμα:
«Τὸ Τριῴδιο καὶ ἐμεῖς».
 
Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ συμμετέχουν στὴν ὁμιλία αὐτήν, ὥστε νὰ ἀντιληφθοῦμε εἰς βάθος τὰ πνευματικὰ ἀλλὰ καὶ κοινωνικὰ μηνύματα τῆς περιόδου τοῦ Τριῳδίου καὶ νὰ ἑτοιμαστοῦμε καλύτερα γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
 
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς περιμένουμε.