Χωρίς κατηγορία

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ, Σάββατο 14/2 στις 7 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 14 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν  αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

θὰμιλήσῃ ἡ φιλόλογος‒θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα: «Τὸ κριτήριο τῆς  κρίσεως».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.

Σᾶς περιμένομε. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὸ Σάββατο 14 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν  αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

θὰμιλήσῃ ἡ φιλόλογος‒θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα: «Τὸ κριτήριο τῆς  κρίσεως».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.

Σᾶς περιμένομε. Εἴσοδος ἐλεύθερη.