Χωρίς κατηγορία

“Το Αιγαίο & τα τραγούδια του”, Κυριακή 24/6 στις 7.30 μ.μ.

Τὴν Κυριακὴ 24 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση μὲ θέμα:  «Τὸ Αἰγαῖο καὶ τὰ τραγούδια του» με την χορωδία των Επάλξεων.
Σύντομη ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τοῦ Αἰγαίου θὰ γίνῃ ἀπὸ τὸν ὐπεύθυνο τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν Κυριακὴ 24 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση μὲ θέμα:  «Τὸ Αἰγαῖο καὶ τὰ τραγούδια του» με την χορωδία των Επάλξεων.
Σύντομη ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τοῦ Αἰγαίου θὰ γίνῃ ἀπὸ τὸν ὐπεύθυνο τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Τὴν στιγμὴ ποὺ φίλοι καὶ ἐχθροὶ ἀμφισβητοῦν τὰ δίκαιά μας ὀφείλομε ὅλοι ἑνωμένοι νὰ διαδηλώνωμε μὲ κάθε νόμιμο τρόπο τὴν ἀπόφασή μας γιὰ τὴν προάσπιση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ὡς πνευματικοῦ ἀγαθοῦ καὶ ὡς γεωγραφικοῦ χώρου γιὰ μᾶς καὶ τὰ παιδιά μας.
Σᾶς περιμένομε.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6936 901606
e-mail: epalxeis @ otenet.gr


Ἐν Ἀθήναις, τῇ 11ῃ Ἰουνίου 2018