Χωρίς κατηγορία

“ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ”, Κυριακή 2/12 στις 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα Επάλξεις

Τὴν Κυριακὴ 2 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, θὰ μιλήσουν οἱ κ. Σοφία Μπεκρῆ, Τσάμου Ἀσημίνα καὶ Ὑδραίου Μαρία μὲ τὸ γενικὸ θέμα: «Τὰ παιδιά μας καὶ ἐμεῖς».
Συντονίζει ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας.
Σχετικὰ ἄσματα θὰ ἀποδοθοῦν ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».

Τὴν Κυριακὴ 2 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, θὰ μιλήσουν οἱ κ. Σοφία Μπεκρῆ, Τσάμου Ἀσημίνα καὶ Ὑδραίου Μαρία μὲ τὸ γενικὸ θέμα: «Τὰ παιδιά μας καὶ ἐμεῖς».
Συντονίζει ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας.
Σχετικὰ ἄσματα θὰ ἀποδοθοῦν ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας, δηλαδὴ τὰ παιδιά μας, τὰ ὁποῖα πληρώνουν τὰ σφάλματα τῶν μεγαλυτέρων.

Σᾶς περιμένομε.