Μακρίνα Ράγκα

ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ

τῆς Μακρίνας Ράγκα, δικηγόρου

Σήμερα, Παρασκευὴ 11 Ἰουνίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ ἀφορμὴ τὸ ἐπερχόμενο ψυχοσάββατο ἀς ακούσουμε τὴν ἐκπομπὴ τῆς κ. Ράγκα.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063