Ἐκδηλώσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

Σύσκεψη γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ, Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

       Τὸ Σάββατο 3 Μαρτίου τὸ ἀπόγευμα, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διοργανώνεται στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις,      Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, ἑσπερίδα μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ σήμερα».
  Θὰ ἐξεταστοῦν τὰ ἐπιμέρους θέματα:
• Ἡ κατὰ τόπους κατάσταση τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς στὶς ἡμέρες μας.
• Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἐπὶ τῆς πορείας τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

       Τὸ Σάββατο 3 Μαρτίου τὸ ἀπόγευμα, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διοργανώνεται στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις,      Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, ἑσπερίδα μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ σήμερα».
  Θὰ ἐξεταστοῦν τὰ ἐπιμέρους θέματα:
• Ἡ κατὰ τόπους κατάσταση τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς στὶς ἡμέρες μας.
• Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἐπὶ τῆς πορείας τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
• Ἡ προσέγγιση τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοδόξων μεταναστῶν καὶ ἡ δράση τῶν πολυωνύμων αἱρέσεων.
• Τὸ ἑνιαῖο μήνυμα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὸν σύγχρονο κόσμο.
     Ἡ ἑσπερίδα θὰ ἀρχίσῃ μὲ τὴν συμμετοχὴ στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου Ὁμονοίας στὶς 5 μ.μ, θὰ συνεχιστῆ μὲ κέρασμα ἀγάπης καὶ μὲ τὴν παρουσίαση τῶν ἐπιμέρους φορέων τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων γύρω στὶς 6 μ.μ, ὅπου θὰ ἀκολουθήσουν οἱ εἰσηγήσεις καὶ οἱ ἐπιμέρους συζητήσεις.

   Εἴσοδος ἐλεύθερη.


Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ σχετικοὶ μὲ τὴν Ἱεραποστολὴ φορεῖς καὶ προσωπικότητες καὶ ἰδιαιτέρως οἱ ἀναγνῶστες τῶν Ἐπάλξεων νὰ συμμετάσχουν στὴν σύσκεψη αὐτή, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐξετάσωμε πῶς μπορεῖ νὰ συνεχιστῇ ἡ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στὸν σύγχρονο κόσμο ‒στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικὸ‒ πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

 

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται


Στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:

Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. μαθήματα παραδοσιακῶν χορῶν, στὶς 7:00 μ.μ. σύντομη ὁμιλία καὶ συζήτηση ἐπὶ διαφόρων θεμάτων καὶ στὶς 8:00 μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.

Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες καὶ στὶς 7:00 μ.μ. περιστασιακῶς πνευματικὲς ὁμιλίες ὡς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις ἀπὸ διακεκριμένους ὁμιλητές.


Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς.

Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.


Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλ: 210 5230948.

 

Οἱ Ἐπάλξεις τοῦ Αἰγάλεω


Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται κανονικῶς στὴ νέα αἴθουσά των, Ἀναγεννήσεως 19

(πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος), μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7.30 μ.μ.