Μακρίνα Ράγκα

«Σύζυγος – μητέρα – νοικοκυρὰ – ἐργαζόμενη. Πῶς ἰσορροπεῖ τοὺς ρόλους”

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐναλλακτικὰ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἀν σᾶς λένε κάτι αὐτὲς οἱ εἰκόνες …

Τότε ἀς ἀκοῦσουμε τὴν κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο πατώντας ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐναλλακτικὰ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com