Χωρίς κατηγορία

Σχέσις Σπορέως, Σπόρου καὶ καρποῦ, Kυριακή 14/10 & ώρα 6.30 μ.μ.

Τὴν Κυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας μὲ θέμα: «Σχέσις Σπορέως, Σπόρου καὶ καρποῦ». Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν Κυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας μὲ θέμα: «Σχέσις Σπορέως, Σπόρου καὶ καρποῦ». Εἴσοδος ἐλεύθερη.