Χωρίς κατηγορία

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1

Τὴν Κυριακὴ18 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ προβληθῇ ἀπὸ τὴν σειρὰ τῆς Μαρίας Παπαλιοῦ«Δὲν εἶσαι μόνος» ἡ ταινία: «Συνάντηση Ἑλληνισμοῦ- Χριστιανισμοῦ».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Τὴν Κυριακὴ18 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ προβληθῇ ἀπὸ τὴν σειρὰ τῆς Μαρίας Παπαλιοῦ«Δὲν εἶσαι μόνος» ἡ ταινία: «Συνάντηση Ἑλληνισμοῦ- Χριστιανισμοῦ».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.