Ἐκδηλώσεις

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ, ΦΑΝΕΡΟΙ & ΚΡΥΦΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, Σάββατο 13/4 στις 7 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 13 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια  θὰ  μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Σύγχρονοι, φανεροὶ καὶ κρυφοὶ διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ στάση τῶν Ὀρθοδόξων» Εἴσοδος ἐλεύθερη.    

Τὸ Σάββατο 13 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια  θὰ  μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Σύγχρονοι, φανεροὶ καὶ κρυφοὶ διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ στάση τῶν Ὀρθοδόξων» Εἴσοδος ἐλεύθερη.    

          Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς  δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅτι   ἀκόμη ὑπάρχουν καὶ μάλιστα αὐξάνονται οἱ νεκροθάφτες τῶν ἑλληνοορθοδόξων παραδόσεων πρὸς χάρη τῶν ἐκμεταλλευτικῶν κυκλωμάτων.  Ὁ ὁμιλητὴς θὰ ἀναφερθῇ καὶ στοὺς θεολογικοὺς φοιτητικοὺς ἀγῶνες τοῦ 1962 καὶ ἰδίᾳ στὴν μεγαλειώδη διαδήλωση στὶς 12 καὶ 13 Ἀπριλίου 1962. Σᾶς περιμένομε.