Χωρίς κατηγορία

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ, 22/1 στις 11.00 π.μ.

              Τὴν Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ., στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, θὰ πραγματοποιηθῇ συγκέντρωση φορέων καὶ προσωπικοτήτων μὲ θέμα:

«Ἡ ἀναγκαιότητα, ἡ βάση καὶ τρόποι συνεργασίας γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση τῆς πολύπλευρης κρίσεως».

Θὰ προηγηθῇ κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου Ὁμονοίας καὶ πρόγευμα ἀγάπης στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων.

              Τὴν Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ., στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, θὰ πραγματοποιηθῇ συγκέντρωση φορέων καὶ προσωπικοτήτων μὲ θέμα:

«Ἡ ἀναγκαιότητα, ἡ βάση καὶ τρόποι συνεργασίας γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση τῆς πολύπλευρης κρίσεως».

Θὰ προηγηθῇ κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου Ὁμονοίας καὶ πρόγευμα ἀγάπης στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

                       Σᾶς προσκαλοῦμε καὶ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν  ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ ἐφαρμογὴ τῆς ἑλληνορθοδόξου πολιτιστικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς καὶ πολιτείας καὶ τόνωση καὶ μάλιστα τὴν ἐκπλήρωση τοῦ ἑνωτικοῦ φρονήματος τοῦ χιλιοπροδομένου καὶ καταδιχασμένου  λαοῦ.

Τὴν ὥρα ποὺ οἱ διεθνεῖς κερδοσκόποι καὶ οἱ ντόπιοι καιροσκόποι καταστρέφουν τὴν χώρα μας εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνεργασία καὶ ἡ κοινὴ δράση γιὰ ὀρθόδοξη πίστη, ζωὴ καὶ πολιτεία, γιὰ νὰ σταματήσῃ τὸ ξεπούλημα τῆς χώρας, νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ νὰ ἀνακουφιστοῦμε ὅλοι.

Ἡ παρουσία ὅλων εἶναι ἀπαραίτητη.

Σᾶς περιμένομε.

Επικοινωνία: κιν. 6936 901606

emailbtsoupras@gmail.com