Ἐκδηλώσεις

Συγκέντρωση συνεργασίας 15/12/13

Τὴν Κυριακὴ 15 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11 π.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ γίνῃ συγκέντρωση συνεργασίας.

Κύριος ὁμιλητὴς ὁ γνωστὸς ἀγωνιστὴς Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος -κοινωνιολόγος.

Θὰ προηγηθῇ πρόγευμα ἀγάπης. Ἀκολουθεῖ συζήτηση.

Τὴν Κυριακὴ 15 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11 π.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ γίνῃ συγκέντρωση συνεργασίας.

Κύριος ὁμιλητὴς ὁ γνωστὸς ἀγωνιστὴς Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος -κοινωνιολόγος.

Θὰ προηγηθῇ πρόγευμα ἀγάπης. Ἀκολουθεῖ συζήτηση.

Τώρα ποὺ ἡ οἰκονομικὴ κρίση μαστίζει τὸν τόπο μας καὶ οἱ ξένοι κεερδοσκόποι καὶ οἱ ντόπιοι καιροσκόποι διαλύουν καὶ ξεπουλοῦν τὰ πάντα, τὸ καθῆκον μας εἶναι νὰ συνεργαστοῦμε ὅλοι καὶ μὲ ἑνότητα καὶ σύνεση νὰ ἀγωνιστοῦμε, ὅσο ἀκόμα εἶναι καιρός, γιὰ τὸ σταμάτημα τῆς λεηλασίας καὶ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἔθνους μας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη. Σᾶς περιμένομε.