Χωρίς κατηγορία

Συγκέντρωση συνεργασίας, Κυριακὴ 10 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.Συγκέντρωση συνεργασίας Κυριακὴ 10 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια Θὰ μιλήσουν ἐκπρόσωποι χριστιανοκοινωνικῶν κινήσεων καὶ ἀγωνιστικὲς προσωπικότητες γιὰ


Συγκέντρωση συνεργασίας


Κυριακὴ 10 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.


Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια 


Θὰ μιλήσουν ἐκπρόσωποι χριστιανοκοινωνικῶν κινήσεων καὶ ἀγωνιστικὲς προσωπικότητες γιὰ τὴν δημιουργία συνεργασίας τῶν ἐπιμέρους κινήσεων καὶ ἐπιμέρους ἀγωνιστῶν γιὰ τὸ κοινὸ καλό, γιὰ νὰ σταματήσῃ τὸ γενικὸ κατρακύλημα, τὸ ξεπούλημα τῆς χώρας καὶ ὁ ἐξευτελισμὸς τῆς κοινωνίας μας.


Σᾶς περιμένομε γιὰ σωστὴ ἐνημέρωση καὶ κοινὴ δράση.