Χωρίς κατηγορία

Συγκέντρωση συνεργασίας,Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου & ὥρα 11:00 π.μ.,Αἴθουσα «Ἐπάλξεις»

Συγκέντρωση συνεργασίας

Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Θέμα: «Ἡ ἀναγκαιότητα, ὁ σκοπός, οἱ τρόποι καὶ οἱ βάσεις τῆς συνεργασίας».

Θὰ προηγηθῆ ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἅγ. Κων/νο Ὁμονοίας.

Λαμβάνουν μέρος ἐκπρόσωποι κινήσεων καὶ προσωπικότητες.

Συγκέντρωση συνεργασίας

Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Θέμα: «Ἡ ἀναγκαιότητα, ὁ σκοπός, οἱ τρόποι καὶ οἱ βάσεις τῆς συνεργασίας».

Θὰ προηγηθῆ ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἅγ. Κων/νο Ὁμονοίας.

Λαμβάνουν μέρος ἐκπρόσωποι κινήσεων καὶ προσωπικότητες.

Τὴν ὥρα ποὺ οἱ διεθνεῖς κερδοσκόποι καὶ οἱ ντόπιοι καιροσκόποι καταστρέφουν τὴν χώρα μας εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνεργασία καὶ ἡ κοινὴ δράση γιὰ ὀρθόδοξη πίστη, ζωὴ καὶ πολιτεία, γιὰ νὰ σταματήσῃ τὸ ξεπούλημα τῆς χώρας, νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ νὰ ἀνακουφιστοῦμε ὅλοι.

Ἡ παρουσία ὅλων εἶναι ἀπαραίτητη.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Πληροφορίες: Ἐπιτροπὴ συνεργασίας, τηλ.: 210-5230.948, 6936901606.